หม้อแปลง 12v. / 10A.

หม้อแปลงไฟ 220V ac. เป็น 12V dc. ขนาด 10A. / 120watt.

รายละเอียดเพิ่มเติม

700฿

เริ่มจำหน่าย เริ่มจำหน่าย!

2 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกับ :

หม้อแปลง หรือ Switching

ใช้แปลงไฟจาก 220V ac. เป็น 12V dc. ขนาด 10A. / 120watt.

INPUT : 220V ac.

OUTPUT : 12V dc. / 10A.