หลอด Xenon ขั้ว H11

หลอดไฟ Xenon ขั้ว H11 แยกเฉพาะหลอด

รายละเอียดเพิ่มเติม

550฿

6 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกับ :

หลอดไฟ HID Xenon H11

ขั้วหลอด H11 เป็นหลอดประเภท AC ยี่ห้อ CN Light

แพคขายเป็นคู่ เฉพาะหลอด

- สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนค่าสี ( ค่า Kelvin หรือ ค่า K ) เป็นสีอื่น

- สำหรับลูกค้าที่หลอดเสีย

- เป็นหลอดประเภท AC

ตัวอย่างค่าK ของสี