หลอด Xenon ขั้ว HB4(9006)

หลอดไฟ Xenon ขั้ว HB4(9006) แยกเฉพาะหลอด

รายละเอียดเพิ่มเติม

550฿

6 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกับ :

หลอดไฟ HID Xenon HB4 (9006)

ขั้วหลอด HB4(9006) เป็นหลอดประเภท AC ยี่ห้อ CN Light

แพคขายเป็นคู่ เฉพาะหลอด

- สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนค่าสี ( ค่า Kelvin หรือ ค่า K ) เป็นสีอื่น

- สำหรับลูกค้าที่หลอดเสีย

- เป็นหลอดประเภท AC

ตัวอย่างค่าK ของสี