หลอด Xenon ขั้ว H4 Slide

หลอดไฟ Xenon ขั้ว H4-3 Slide สูง-ต่ำ แยกเฉพาะหลอด

รายละเอียดเพิ่มเติม

800฿

6 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในหมวดหมู่เดียวกับ :

หลอดไฟ HID Xenon H4-3 / Slide

ขั้วหลอด H4-3 Slide ไฟสูง-ต่ำ ในตัว เป็นซีนอลทั้งหมด

เป็นหลอดประเภท AC ยี่ห้อ CN Light

แพคขายเป็นคู่ เฉพาะหลอด

- สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนค่าสี ( ค่า Kelvin หรือ ค่า K ) เป็นสีอื่น

- สำหรับลูกค้าที่หลอดเสีย

- เป็นหลอดประเภท AC

ตัวอย่างค่าK ของสี