หม้อแปลงไฟ 12V.

มีสินค้า  3  รายการ
หม้อแปลงไฟ 12V.

หม้อแปลงไฟ 220V ac เป็น 12V dc / Switching ใช้แปลงไฟเพื่อใช้กับ LED

More