คีมงัดเปิดโคมไฟหน้ารถยนต์

คีมสำหรับเปิดโคมไฟหน้ารถยนต์ โดยเฉพาะ ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

1,100฿

คีมเปิดโคมไฟหน้ารถยนต์ โดยเฉพาะ ออกแบบมาพิเศษเพื่องัดโคมรถยนต์

ให้ออกง่ายขึ้น หลังจากที่เข้าตู้อบความร้อน

-ไม่ทำให้โคมเป็นรอย

-ออกแบบมาเพืองัดโคมรถยนต์โดยเฉพาะ

-สะดวก ทำงานง่ายขึ้น