คีมล็อคปิดโคมไฟหน้ารถยนต์

คีมล็อคปิดผนึกโคมไฟหน้ารถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

1,200฿

คีมล็อคปิดผนึกโคมไฟหน้ารถยนต์

- หลังจากเราใส่โปรเจคเตอร์เสร็จแล้วให้คีมล็อคนี้บีบโคมให้แน่น แล้วนำเข้าตู้อบพร้อมกับคีมล็อค ได้เลย

- โคมจะปิดแน่นสนิท 100% จากการบีบอัดของคีมล็อค

- คีมนี้สามารถทนความร้อนได้