Nissan Teana
ไฟต่ำ
J32 200XL ขั้ว H11
J32 250XV ก่อนไมเนอร์เชนจ์ ขั้ว D2R
J32 250XV ไมเนอร์เชนจ์(โปรเจ็คเตอร์) ขั้ว D2S
ไฟสูง
J32 200XL ขั้ว H9
J32 250XV ก่อนไมเนอร์เชนจ์ ขั้ว H9
J32 250XV ไมเนอร์เชนจ์(โปรเจ็คเตอร์) ขั้ว D2S
ไฟตัดหมอก
J32 200XL ขั้ว H11
J32 250XV ก่อนไมเนอร์เชนจ์ ขั้ว H11
J32 250XV ไมเนอร์เชนจ์ ขั้ว H11

Nissan Almera
ไฟหน้าต่ำหน้าสูง H4
ไฟตัดหมอก H11

Nissan Sylphy
ไฟตัดหมอก ขั้ว H11
ไฟหน้าต่ำ H11
ไฟสูง HB3

Nissan March
ไฟหน้าหน้า H4
ไฟตัดหมอก H11

Nissan Navara
ไฟหน้าต่ำหน้าสูง H4
ไฟตัดหมอก H11

Nissan Tida
ไฟหน้าหน้า H4
ไฟตัดหมอก H11