รายชื่อร้านตัวแทนจำหน่าย REDBOX ภาคเหนือ

ร้าน PB Electronics จ.เชียงใหม่ 

ร้าน 65 ประดับยนต์ จ.นครสวรรค์